ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.3.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت ماشین آلات

نمونه محاسبات ماشین آلات عملیات خاکی

نمونه هایی از تکلیف برنامه ریزی اجرای عملیات حمل ، خاکریزی و تراکم خاک

نمونه 1:

-       مشخص کردن یک پروژه و محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز و محاسبه هزینه ماشین آلات و نعیین تاثیر برنامه زمان بندی بر روند پروژه

-       فرضیات :

-       حجم خاکریزی مورد نیاز بر اساس لیست کوباژ :   m3 98060

-       سطح خاکریزی در بسته مورد نیاز بر اساس لیست کوباژ :  m3 58990

-       ماکسیمم دانسیته خاک معدن :2.13 گرم بر سانتیمتر مکعب = 2130کیلوگرم بر متر مکعب

-       نوع مصالح قرضه : خاک معمولی

-       فاصله حمل مصالح از قرضه مسیر بر اساس کروکی : 15 کیلومتر خاکی و 15 کیلومتر آسفالت

-       درصد رطوبت بهینه : 7 درصد

-       خاک مورد نیاز برای خاکبرداری :                                                108956=0.9/98060  تبدیل خاک تراکم به طبیعی

-       خاکی که باید حمل شود : 136195=1.25*108956 تبدیل خاک طبیعی به فله

-       دستگاه های انتخاب شده :

-       بلدوزر کوماتسو D155

-       لودر کوماتسو WA420

-       کمپرسی بنز 2628

-       گریدر کوماتسو GD705 A

-       غلتک HAMM 3520P

-       آبپاش با ظرفیت 14 متر مکعب

*مشخصات تمام ماشین آلات انتخابی در انتهای تمرین ضمیمه شده است.

-       بلدوزر مورد نیاز :

-       مشخصات      بلدوزر کوماتسو D155

-       قدرت موتور :  hp320          حداکثر سرعت در دنده جلو  : 11.8 کیلومتر بر ساعت

-                                        حداکثر سرعت در دنده عقب : 13.7کیلومتر بر ساعت

-       چرخ زنجیری عمق قابل برداشت 56 سانتیمتر

حجم قابل برداشت در جلوی تیغه :10.4  متر مکعب

-       طول تیغه : 4.13 متر عرض تیغه (ارنفاع) : 1.59 متر.

-       نوع زمین برای کندن : سخت                                            

-       0.15دقیقه     =   سیکل ثابت کار

-       سرعت در زمان حمل مصالح 2.51 کیلومتر بر ساعت و جابجایی 20 متر   0.49 دقیقه      

-       سرعت در زمان برگشت  4.7 کیلومتر بر ساعت . جابجایی 20 متر           0.25 دقیقه

-       سیکل کار =0.89

-       راندمان کار = 50 دقیقه در ساعت

میزان کار

=

حجم قابل جابجایی

راندمان*  

=

584.27 متر مکعب بر ساعت

سیکل کار

-       میزان کار تعمیم شده:

-       زمین مسطح در نظر گرفته شده است.

-       میزان کار*ضریب نوع مواد*ضریب وزن مواد*ضریب مهارت راننده* *راندمان روز*تقلیل نیروی کششی (جاذبه)*قابلیت دید*دنده غیر اتوماتیک*تیغه زاویه ای

-       584.27*0.8*0.58*0.60*0.83*0.82*0.8*0.8*50.7=53متر مکعب

-       53*8=424مترمکعب در روز

-       حجم خاکی که باید خاکبرداری شود برابر با 108956 متر مکعب می باشد بنابراین:

108956

=

2556

دستگاه- ساعت

53

-      

2556

=

319

دستگاه - روز

8

-      

319

=

13

دستگاه - ماه

25

-       لودر مورد نیاز:

-       مشخصات دستگاه :کوماتسو WA420حجم باکت : 3.2 متر مکعب hp 217.2

-       حداکثر سرعت جلو : 32.8 کیلومتر بر ساعت       

-       حداکثر سرعت عقب : 33.9 کیلومتر بر ساعت

-       سیکل پایه = 0.4 دقیقه

-                              1    : نوع خاک معمولی                           0.02

-       ضرایب                2 :شرایط بارگیری دپو بالای 3 متر            0.01 

-                                3 : شرایط کار بار در کامیون                   0.03

-       زمان رفت و برگشت برای 40 متر ( از جدول ص83 توران )=     0.27 دقیقه

-       0.73 دقیقه=0.27+0.03+0.01+0.02+0.4=سیکل کار

-      

حجم قابل انجام

=

راندمان در ساعت

*

ضریب راندمان جام (خاک معمولی)

*

حجم باکت

سیکل کار

حجم قابل انجام

=

50

*

1.1

*

3.2

=

241 متر مکعب بر ساعت

0.73

-      

241 متر مکعب بر ساعت

*

8

=

1928 متر مکعب در روز

-      

136195

=

71

دستگاه -     روز

1928

-      

71

=

3

دستگاه - ماه

25

-       کمپرسی مورد نیاز :

-       نوع کمپرسی 2628 مایلر  -  ظرفیت خاک فله 10 متر مکعب

-       سرعت مجاز در جاده های کارگاهی 30 کیلومتر بر ساعت ، سرعت مجاز در جاده ها : 80 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت متوسط در جاده کارگاهی با بار :              25 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت متوسط در جاده کارگاهی بدون بار :          30 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت متوسط در جاده با بار :                         60 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت متوسط در جاده بدون بار :            70 کیلومتر بر ساعت

-       3 دقیقه = 3*0.73=تعداد جامها * سیکل لودر =مدت زمان بارگیری

-       3 دقیقه = زمان تخلیه

-       51 دقیقه = ((60/15)+(25/15))60=مدت زمان حمل بار

-       43 دقیقه = ((70/15)+(30/15))60= مدت زمان بازگشت کمپرسی      

-       100 دقیقه =43+51+3+3=سیکل حمل مواد

-       حجم قابل حمل توسط هر کمپرسی40 متر مکعب در روز= 10*4سرویس =تعداد سرویس قابل حمل در 8 ساعت (با یک تقریب رو به بالا)

-       حجم خاکی که باید حمل شود:

136195

=

3405

دستگاه روز

40

-      

3405

=

136

دستگاه - ماه

25

-        گریدر مورد نیاز :

-       کوماتسو GD705A   -  199.8 اسب بخار

-       حداکثر سرعت جلو : 43 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت در زمان پخش : 12 کیلومتر بر ساعت

-       حداکثر سرعت عقب : 45.9 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت در زمان برگشت : 2 2 کیلومتر بر ساعت

-       تعداد گذر برای اعمال رطوبت بهینه ، رگلاژ و میکس مصالح : 8 گذر = 4 * 2 رفت و برگشت

-       حجم کل مصالح کوبیده شده :

98060

=

653733

سطح قابل کار با گریدر متر مربع

0.15 (ضخامت لایه)

-      

653733

=

261493

طول حرکت گریدر به جلو

2.5

-      

-       524=2*262   طول کل طی شده

-      

دستگاه ساعت مورد نیاز

=

تعدادگذر * طول کل

=

524*8

=

420 دستگاه ساعت

راندمان*سرعت متوسط

20*0.5

-      

559

=

56

دستگاه روز

8

-      

56

=

3

دستگاه ماه

25

 

 

 

غلتک مورد نیاز : غلتک HAMM 3520P

تعداد کار غلتک

=

راندمان*ضخامت لایه *سرعت*عرض موثر کار *10

تعداد پاس

-      

تعداد کار غلتک

=

10*2*6*15*0.8

=

180 متر مکعب بر ساعت

8 رفت و برگشت

-      

98060

=

545

دستگاه ساعت

180

545

=

69

دستگاه روز

8

-      

69

=

3

دستگاه- ماه

25

 

 

 

 

-       تانکر آبپاش مورد نیاز :

-       تانکر بنز با ظرفیت 14 متر مکعب

-       سرعت در جاده خاکی با بار                            25 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت در جاده خاکی بدون  بار                       30 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت در جاده با بار                            60 کیلومتر بر ساعت

-       سرعت در جاده بدون بار                                70کیلومتر بر ساعت

-       مدت زمان بارگیری با پمپ                             7 دقیقه

-       مدت زمان تخلیه روی باند                             10 دقیقه

-       فاصله حمل آب 15 کیلومتر

-       رطوبت بهینه 7 درصد مقدار آب مورد نیاز با 10 درصد پرت = 164 لیتر بر متر مکعب =2130*0.07*1.1

-       16081000لیتر =98060متر مکعب * 164 لیتر بر متر مکعب

-      

16081

=

1148

سرویس

14

-      

-       1.33 ساعت = =((30/15)+(25/15))60+10+7=سیکل کار

-       دستگاه ساعت مورد نیاز 1908 = 0.8 راندمان*1.33 ساعت*1148 سرویس

-      

-      

1908

=

239

دستگاه - روز

8

-      

239

=

10

دستگاه - ماه

25

-      

ترکیب دستگاهها :

-       بلدوزر کوماتسو D155                        13 دستگاه - ماه     

-       لودر کوماتسو WA420                       3 دستگاه - ماه

-       کمپرسی بنز 2628                             136 دستگاه - ماه

-       گریدر کوماتسوGD705 A                    3 دستگاه - ماه

-       غلتک HAMM 3520P                      3 دستگاه - ماه

-       آبپاش با ظرفیت 14 متر مکعب               10 دستگاه - ماه

با فرض انجام شدن پروژه در 2 ماه خواهیم داشت :

                                        تعداد دستگاه ماه اول                         تعداد دستگاه ماه دوم

بلدوزر کوماتسو D155                                    7                                             6

لودر کوماتسو WA420                                  2                                             2

کمپرسی بنز 2628                                     68                                            68

گریدر کوماتسوGD705 A                               2                                             2

غلتک HAMM 3520P                                2                                             2

آبپاش با ظرفیت 14 متر مکعب                      5                                      5

با توجه به زمان کوتاه اجاره ماشین آلات به صرفه خواهد بود بنابر این داریم :

نوع  و مدل دستگاه

قیمت اجاره ماهیانه

تعداد در ماه اول

قیمت ماه اول

تعداد در ماه دوم

قیمت ماه دوم

حد بالا

قیمت متوسط

حد پایین

بلدوزر کوماتسو D 155

70000000

65000000

60000000

7

455000000

6

390000000

لودر کوماتسو WA 420

50000000

45000000

40000000

2

90000000

2

90000000

کمپرسی بنز 2628

35000000

30000000

25000000

68

2040000000

68

2040000000

گریدر کوماتسوGD 705 A

42000000

37000000

32000000

2

74000000

2

74000000

غلتک HAMM 3520P

45000000

40000000

35000000

2

80000000

2

80000000

آبپاش

2500000

2000000

1500000

5

10000000

5

10000000

مجموع

در کل 2 ماه

5433000000

ماه اول

2749000000

ماه دوم

2684000000

با توجه به اینکه هزینه ماشین آلات 50 درصد هزینه کل پروژه است داریم:

         14125800000=1.3 (هزینه بالاسری)*10866000000 =2*5433000000


نمونه 2

عملیات خاکی

به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است برتمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان وریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک وبالاخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوقمی باشد .

که هر مورد از این نوع عملیات نیاز مند به طراحی و استفاده از ماشین آلاتی می باشد که سبب ایجاد هزینه و بار مالی سنگینی در پروژه می باشند که در صورت برنامه ریزی صحیح توسط کادری مجرب می توان با کمترین بار مالی بالاترین راندمان اجرایی را برا رسیدن به هدف نهایی دنبال نمود .

در پروژه حاضر کلیه اطلاعات استخراج شده از دفترچهمشخصات اختصاصيقطعه پنجم آزادراه اصفهان  شيرازحدفاصل كيلومتر ٢٥٦ تا كيلومتر290 تهیه شده توسط شرکت  مهندسین مشاور پارس و فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن رسته راه و ترابری سال 1388 تهیه و تنظیم گردیده . همچنین موقعیت جغرافیایی پروژه در  ارتفاع 1900 متری تقریبی از سطح دریا می باشد .

که در این تحقیق بر اساس استفاده از تجربیات صاحبان سخن نسبت به برنامه ریزی جهت اجرای این فاز از آزاد راه  در حد توان اقدام نموده ایم .

کار بر این منوال شروع گشته که برای جلوگیری از هدر رفت زمان و حضور به موقع و با تعداد مناسب انواع ماشین آلات راه سازی این فاز از ازاد راه را به چند بخش کوچک تر تقسیم نمودیم و  برنامه ریزی اولیه  را بر این منوال نهادیم :

دكوپاژ قطعه اول ،

دكوپاژ قطعه دوم و بستر سازي قطعه اول ،

دكوپاژ قطعه سوم ، بستر سازي قطعه دوم و اجراي لايه اول خاكريز قطعه اول ،

دكوپاژ قطعه چهارم، بستر سازي قطعه سوم، اجراي لايه اول خاكريز قطعه دوم و اجراي لايه دوم خاكريز قطعه اول ،

و اجراي این مراحل به همین ترتیب تا انجام آخرین مرحله ادامه خواهد يافت . در نتیجه ما چهار مرحله فعالیت اجرایی خواهیم داشت که ما محاسبات خودر را برای حالات مختلفی انجام داده و بهترین گزینه را چه از نظر هزینه و چه از نظر زمان اجرا انتخاب خواهیم نمود .

ما ابتدا این 34 کیلومتر را به چهار بخش هشت و نیم کیلو متری تقسیم بندی می نماییم سپس به پنج بخش شش هشت دهم کیلو متری و در نهایت به هفت بخش چهار و هشت دهم کیلو متری تقسیم بندی می نماییم و انتخاب خود را جهت بهترین روش انجام می دهیم .

ما در محاسبات خود از این فرضیات به عنوان اطلاعات پایه استفاده می نماییم :

ضریب تبدیل خاک قرضه به خاک سست 25/1 و ضریب تبدیل خاک قرضه به خاک متراکم  9/0    می باشد . ما در تمام محاسبات راندمان ماشین آلات را 60 درصد و مهارت رانندگان را متوسط با ضریب 75/0 در نظر می گیریم .

ضمن اینکه در انجام محاسبات ظریب کاهش توان براساس ارتفاع از سطح دریا را 9/0 محاسبه نموده و اعمال می نماییم .

حجم کل خاک برداری خاک نباتی

اجرای زیر اساس

اجرای اساس مرحله اول

اجرای اساس مرحله دوم

4080000

153000

102000

112200

خاک قرضه

خاک متراکم

خاک متراکم

خاک متراکم

محاسبات ماشین آلات ما این نتایج را برای کار کرد خود ارائه می دهند :

بولدزر

کامیون

لودر

گریدر

غلطک

2125 روزانه

11در هر بار

220در ساعت

201در ساعت

184در ساعت

-

-

-

1080در ساعت

980در ساعت

جدول بر اساس تقسیم بندی به چهار بخش عبارت است از :

کل حجم خاک برداری عبارت است از 102000متر مکعب خاک قرضه ، زیر اساس عبارت است از 38250 مترمکعب خاک متراکم ، اساس لایه اول 25500متر مکعب خاک متراکم و اساس لایه دوم عبارت است از 28050 متر مکعب خاک متراکم .

ماشین

بولدزر

لودر

لودر 2

کامیون

کامیون 2

گریدر

غلطک

تعداد  مورد نیاز

2

2

1

8

6

2

2

روز کاری

24

24

24*3

24

24*3

24*3

24*3

کرایه ماهیانه

9000000

5000000

5000000

2000000

2000000

48000000

3500000

جمع

18000000

10000000

45000000

16000000

36000000

28800000

21000000

جمع هزینه خالص کرایه ماشین آلات برای قطعه اول 174800000تومان می باشد . جمع چهار قطعه می شود 699200000تومان . مجموع روز کاری برابر 100 روز می باشد .

جدول بر اساس تقسیم بندی به هفت بخش 8/4 کیلو متری :

ماشین

بولدزر

لودر

لودر 2

کامیون

کامیون 2

گریدر

غلطک

تعداد  مورد نیاز

1

1

1

8

6

1

1

روز کاری

27

27

27*3

27

27*3

27*3

27*3

کرایه ماهیانه

9000000

5000000

5000000

2000000

2000000

48000000

3500000

جمع

9000000

5000000

1500000

16000000

36000000

14400000

10500000

جمع هزینه ها برای قطعه اول برابر است با 105900000تومان و جمع هفت قطعه می شود 741300000 هزار تومان و مجموع کارکرد معادل 190 روز کاری می باشد .

نتیجه گیری

که با توجه به ماشین آلات ما و محاسبات انجام شده انتخاب روش اول هم کم هزینه تر و هم اجرای پروژه سرعتر خواهد بود .


نمونه 3

با توجه به موقعیت جغرافیایی رودخانه‌ی هیرمند، سیلابی بودن منطقه و بالا بودن سطح تراز رودخانه از زمین‌های مجاور ، وزارت راه و ترابری در مسیر زابل- زهک جاده ای به طول 18 کیلومتر در مجاورت رودخانه با مشخصات ذیل اجرا نمود.

مطلوب است حجم عملیات خاکی و ماشین‌آلات مورد نیاز پروژه.

 

 

 

 

مقطع عرضی راه مورد نظر

 

اکیپ اجرای خاکریز :

فرض می‌کنیم :

برای  subgrade :   2 دستگاه آبپاش و 4 دستگاه غلتک و2 دستگاه گریدر ¢ 3000 تا 2500 مترمکعب در روز

 

برای  sub base :   1 دستگاه آبپاش و 2 دستگاه غلتک و1 دستگاه گریدر ¢ 1500 تا 1200   مترمکعب در روز

                        :  تولید متوسط                                                                                    

هر اکیپ 1550 مترمکعب در روز خاکریزی انجام می‌دهد. برای تعیین تعداد اکیپ با توجه به این که کل زمان پروژه 427 روز می‌باشد، لذا تعداد روزهای کاری را 350 روز در نظر می‌گیریم.

(هر ماه 25 روز کاری می‌باشد.)


تعیین ساعات کاری در روز :

 

 

همان طور که مشاهده می‌گردد اکیپ باید 8 ساعت روزانه کار کند و نیازی به اضافه کاری نیست.

طول مسیر واگذار شده به هر اکیپ برابر است با :


محاسبات بولدوزر :

از بولدوزر  D8  که کارکرد 458 مترمکعب برساعت دارد استفاده می‌کنیم. همچنین طرح اختلاط خاک مزبور شامل 50 درصد سنگ، 40 درصد سخت و 10 درصد نرم است و با توجه به این که جدول موجود بر اساس چگالی 1370 کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد، باید چگالی خاک را در این حالت محاسبه و در صورت لزوم اصلاح نمود :

 

  :   چگالی خاک مورد نظر ضریب اصلاح چگالی :


ضریب اصلاح مصالح سخت برشی  =   0.8

 

D8 تولیدبولدوزر   :

تعداد بولدوزر   :

ساعت کاری بولدوزر  :

 

 

 

 

محاسبات لودر : با فرض لودر کاترپیلار 950-G )

 :   Q  حجم عملیات

T  :   سیکل کاری 

C  :   ظرفیت جام

K  :   ضریب راندمان جام = 0.83

E  :   بازده لودر = 60/50                                                                                              

F  :   ضریب تورم خاک

تعداد لودر :

تعیین تعداد کامیون :

=   :  مدت زمان بارگیری

  در حال رفت :

  در حال برگشت : زمان تخلیه   :   2  min

زمان چرخه‌ی کامیون   = زمان بارگیری + زمان حمل + زمان تخلیه   + زمان برگشت

زمان چرخه‌ی کامیون   = 5 + 60 + 45 + 2 =  112  min

 تعیین تعداد ماشین باربر = ] 22 دستگاه کامیون به ازای هر لودر

 تولید کامیون :

:  زمان لودر

اگر روزی 8 ساعت کار داشته باشیم، روزهای کاری لودر با روزهای کاری کل پروزه (350 روز) متفاوت است.

برای هماهنگی بهتر است تعداد دستگاه‌های لودر را کم کنیم.

ساعت کاری لودر =

بنابراین با 90 دقیقه اضافه کاری در روز می‌توان بهره‌وری سیستم را بالا برد.

پس اگر 49/9 ساعت روزانه کار انجام شود، با 4 لودر و 350 روز کار مفید 88=22×4  کامیون لازم است..

هزینه‌ی خاکبرداری :

  =  ساعت کار بولدوزر

8540.9 =  هزینه‌ی خاکبرداری ساعتی

محاسبه‌ی هزینه‌ی خاکبرداری با استفاده از فهرست راه و باند :

    آیتم‌های 30104  و 30105 :

(خاکبرداری زمین‌های سنگی و سخت)

 آیتم‌های 30602   (اضافه بهای بیش از 20 متربابت جابجایی):

2007110

جمع آیتم ها = 3 431 760  150      ریال

                                                                                                                                                                           

بارگیری و حمل :

= = 5         تعداد سرویس

و اگر هزینه‌ی هر سرویس 55000 تومان باشد، هزینه‌ی یک روز 275000 تومان خواهد بود.

= 22   هزینه‌ی کامیون ها

= 4  هزینه‌ی لودر     

 جمع هزینه‌ها        = هزینه‌ی لودر +   هزینه‌ی کامیون =  25 987 500 000ریال

 

هزینه‌ی بارگیری و حمل با استفاده از فهرست بها :

(آیتم‌های 30901  و 30902 و  30903 و 30904 )

2 007 110 =

5 781 083 931           ریال

هزینه‌ی حمل آب مصرفی با فرض حمل آب به مسافت 15 کیلومتر :

30910 آیتم :  14(o.1

                        

عملیات ایجاد خاکریز :

آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریز :

31003  آیتم

آبپاشی و کوبیدن خاکریز با تراکم 98٪ :

31104  آیتم

آبپاشی و کوبیدن خاکریز با تراکم 90٪ :

31102  آیتم

تسطیح بستر خاکریز با گریدر :

31001  آیتم

برداشت خاک نباتی :

30103  آیتم

پخش خاک نباتی ریسه شده و تنظیم و رگلاژ آن  :

31203  آیتم

هزینه‌ی اجرای پروژه با توجه به فهرست راه و باند    =   12 156 918 340             ریال

سال 1388 و اعمال ضرایب منطقه، بالاسری و تجهیز کارگاه

آرایش بهینه‌ی اکیپ‌ها :

در روند اجرا تا ارتفاع 5/2 متر از کف کار، هر اکیپ شامل 2 دستگاه گریدر، 4 دستگاه غلتک، 2 دستگاه آبپاش و تراز 5/2 تا 4 متر.

ماشین‌آلات بالای کار : 1 دستگاه گریدر، 2 دستگاه غلتک، و 1 دستگاه آبپاش.

عملیات خاکریز 1 :

و تولید هر اکیپ  1350 متر مکعب در روز است. ) (

1350

تعداد بولدوزر و ساعت کاری آن برای خاکریز 1 :

641 655 = 3  دستگاه

تعداد لودر و ساعت کاری آن برای خاکریز 1 :

641 655 =4

تعداد کامیون و ساعت کاری آن برای خاکریز 1 :

 =22

عملیات خاکریز 2 و 3 :

و تولید هر اکیپ 2750 مترمکعب در روز است .

2750

تعداد بولدوزر و ساعت کاری آن برای خاکریز 2 و 3  :

1091475=5

تعداد لودر و ساعت کاری آن برای خاکریز 2 و 3  :

1091475 =8

تعداد کامیون و ساعت کاری آن برای خاکریز 2 و 3  :

(هر اکیپ به 44 دستگاه کامیون نیاز دارد.)

 =44

آرایش ماشین‌آلات برای اجرای قسمت 2 و 3 :

در ابتدا 5 بولدوزر  D8  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر اکیپ شامل 2 دستگاه لودر 950G می‌باشد که هر لودر 22 دستگاه کامیون را سرویس می‌دهد.

همچنین هر اکیپ شامل 2 دستگاه گریدر، 4 دستگاه غلتک و 2 دستگاه آبپاش است.

آرایش ماشین‌آلات برای اجرای قسمت 1 :

در ابتدا 3 بولدوزر  D8  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر اکیپ شامل 1 دستگاه لودر 950G می‌باشد که هر لودر 22 دستگاه کامیون را سرویس می‌دهد.

همچنین هر اکیپ شامل 1 دستگاه گریدر، 2 دستگاه غلتک و 1 دستگاه آبپاش است.

جزئیات اجرای قسمت 2 و 3 :

8 دستگاه لودر کاترپیلار  950G که 12/9 ساعت در روز کار می‌کنند.

5 دستگاه بولدوزرD8   که 38/9 ساعت در روز کار می‌کنند.

176 دستگاه کامیون با حجم 5/12 متر مکعب که 28/9 ساعت در روز کار می‌کنند.

8 دستگاه گریدر که 8 ساعت در روز کار می‌کنند.

16 دستگاه غلتک که 8 ساعت در روز کار می‌کنند.

8 دستگاه آبپاش که 8 ساعت در روز در کار می‌کنند.

اجرای خاکریز 2 و 3 به مدت 99 روز طول می‌کشدو حجم کار آن 1 091 475 متر مکعب می‌باشد.

جزئیات اجرای قسمت 1 :

4 دستگاه لودر کاترپیلار  950G که 48/9 ساعت در روز کار می‌کنند.

3 دستگاه بولدوزرD8   که 8 ساعت در روز کار می‌کنند.

88 دستگاه کامیون با حجم 5/12 متر مکعب که 3/9 ساعت در روز کار می‌کنند.

4 دستگاه گریدر که 8 ساعت در روز کار می‌کنند.

8 دستگاه غلتک که 8 ساعت در روز کار می‌کنند.

4 دستگاه آبپاش که 8 ساعت در روز در کار می‌کنند.

اجرای خاکریز 1 به مدت 112 روز طول می‌کشدو حجم کار آن  641655 متر مکعب می‌باشد.

نحوه‌ی خرید و یا اجاره‌ی ماشین‌آلات :

پیشنهاد می‌شود که 2 دستگاه بولدوزرD8   خریداری شود که مبلغی حدود 8000000000 ریال هزینه دارد، 3 دستگاه نیز اجاره شود که یک دستگاه برای 112 روز اول و 2 دستگاه دیگر تا پایان پروژه که 350 روز کاریست و هزینه‌ی آن حدودا برابرست با :

پیشنهاد می‌شود 3 دستگاه لودر 950G با قیمت 6 500 000 000   ریال خریداری شود و 5 دستگاه هم اجاره شود به این صورت که 2 دستگاه برای 112 روز اول و 3 دستگاه دیگر تا پایان پروژه مورد استفاده قرارمی‌گیرد. هزینه‌ی این اجاره برابر است با :

4

مجموع هزینه‌ها با استفاده از فهرست‌بها :

کل هزینه‌ها با استفاده از ماشین‌آلات :

256 226 808+25 987 500 000+8 000 000 000+55 000 000=31 243 726 800   ریال

 

 آرشيو مطالب...


جواد : خیلی ممنون از مطالب مفیدتون استاد برای یادگیری بهتر واستفاده در پروژه هایی که سطوح ناهموار دارندچه پیشنهادی دارید ممنون
جواد : خیلی عالی
علیرضا قاسمی : بسیار عالی،جامع، مفید و کاربردی ممنون دکترجان و تشکر فراوان از زحمات جنابعالی واقعاً باعث افتخار است.
رضوي ارزش آبادي : سلام استاد. ممنون از مطالب مفيد تون. اميدوارم فرصت دانش اندوزي از شما را داشته باشم.
میلاد : جناب آقای دکتر ممنون از مطلب ارزشمندتون لطفا رفرنس ضرایب ذکر شده ازقبیل ضریب نوع مواد, ضریب وزن مواد, ضریب مهارت راننده, راندمان روز, ضریب تقلیل جاذبه و ... را بفرمایید.
محدثه : ممنون خدا خیرتون بده
سمیع الله : بسیار عالی!!!
خسروی : بسیار زحمت کشیدین ممنون و سپاس گذار : اگر میشد در باره محاسبه بیل مکانیکی توضیحات میدادی
مجتبي ستوده : با عرض سلام خدمت استاد در مثال اول منظور از ميزان کار تعميم شده چبست؟
علیرضا قلاوند : بسیار عالی
محمد : عالی به این میگن آموزش
سیاوش : سپاس از تلاشتان
سیدمهدی : با کمال تشکر از مطلب ارایه شده.بسیار عالی و مفید بود.متشکرم
مهران : لطفا کلیه فرمولهای حجم عملیات خاک را در اختیار دانشجویان بگذارید از تلاشتان سپاس گذارم
جلالی : با سلام و احترام-از محبتتان بسیار ممنونم-لطفا چناچه برنامه محاسباتی کامپیوتری در این باره موجود است از حقیر دریغ نفرمایید-با سپاس بیحد-خاکپای تمامی انسانهای خوب-جلالی
ابراهیم : باسلام به طور خلاصه جدولی از راندمان انواع ماشین آلات راهسازی كه ميزان حجم مفيد خاكبرداري در زمين هاي نرم ,سخت و سنك را به ازاي يك ساعت كاركرد قيد كرده باشد خصوصا در مورد بولدوزر D85 , D155 , D355 و بیل مکانیکی(بيكور و باكت) کوماتسو 200 و... و لودر لازم دارم ممنون ميشم اكه در اين زمينه اطلاعاتي در اختيارم قرار بدهيد
amir : آیا امکان استفاده از این دست اطلاعات مفید را بصورت میل می توان ام داشته باشم با تشکر از تحملتان
مهدی کردجزی : بسیار مفید بود - متشکرم .
کاوه : از مطالب بسیار مفیداتان سپاسگزارم
بهنام مالکی : سلام استاد با تشکر از نمونه پروژه های ارسالی شما اگر امکان دارد نمونه پروژه جهت عملیات خاکبرداری و گودبرداری جهت برج سازی رو هم بفرستید از لحاظ تعداد و نوع ماشین آلات و برآورد ریالی طبق روش سنتی و روش تئوری صف ها با تشکر
عباس اکبری : آفرین بر این طبع بلند
علیرضا : سلام دکتر بزرگ وار بنده یک تازه کار در زمینه زمانبندی و کنترل پروژه msp راهسازی هستم از اطلاعات ارزشمندتون بسیار ممنونم و دستتون رو میبوسم اگه جزوه یا مطلبی که کمکم کند دارید دریغ نکنید تا ابد دعاگو هستم
محسن : ممنون میشم اگر براورد قیمت خاک ریزی جهت زیر سازی دیوار پیش ساخت بتنی طول 700وعرض 2 متر و ارتفاع 30سانتی متر ارسال کنید
مسعود : مطلبتون عالی بود استفاده کردم ممنون میشم اگر مطالبی از این قبیل دارید بهم ارسال کنید در ضمن ضرایب استفاده شده رو از چه منبعی استخراج کردید ممنون سپاسگذارم .
خلیلی : like
Copyright 2012
تعداد کاربران: 48