ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.3.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

دانشجویان دکتر روانشادنیا که در سال 1398 دفاع کرده اند


اطلاعیه دفاع: اولويت‌بندي و تعیین سبد مطلوب در پروژه‌های انبوه‌سازی در صنعت ساختمان با رویکرد روش تصمیم‌گیری چند هدفه فازی


اطلاعیه دفاع: ارزیابی سبد پروژههای سازمان بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد و بهره گیری از تحلیل شبکههای


اطلاعیه دفاع: پيش بيني انتشار دی اكسيد كربن بر اثر ساختمان سازی شهر تهران و


اطلاعیه دفاع: جانمایی آمایشی فناوری‌های نوین ساختمانی بر اساس پیش‌بینی تقاضای بخش مسکن در سال‌های آتی به منظور تدوین برنامه ارتقای بهره وری بخش مسکن

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 48