ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.3.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

دیدار با دیپلمات سابق ایران در افریقا


گزارش اقدامات اجرایی در حوزه توسعه گردشگری و زیرساختهای اقامتی و پلتفرم رزرواسیون دانشگاه


انتخاب مجدد دکتر روانشادنیا به عضویت هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و عضو شورای عالی


جلسه مشترک کمیسیون تخصصی ترافیک و کارگروه خدمات مهندسی و کارگروه ایمنی معابر


تاسیس انجمن علمی "مهندسی عمران و مدیریت ساخت"

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 48