ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.3.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
چگونه یک ملک در فرایند مولدسازی دولت قرار می گیرد؟

فرآیند تشخیص مازاد بودن دارایی‌ها

براساس مفاد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی فرآیند تشخیص مازاد بودن دارایی‌ها به این صورت است که در اولین گام اعلام دستگاه (خود اظهاری) باید صورت بگیرد. در واقع دستگاه اجرایی با بررسی دارایی‌های در اختیار خود و پالایش نحوه استفاده از دارایی‌ها نسبت به معرفی دارایی‌های مازاد به دبیرخانه هیات اقدام خواهد کرد. در صورت عدم معرفی هر یک از دارایی‌ها توسط دستگاه اجرایی فرآیند بررسی مازاد بودن هر دارایی بر اساس موارد دیگر در کارگروه تخصصی مربوطه و با حضور نماینده دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

همچنین اماکن با کاربری یا بهره‌برداری اقامتی، رفاهی، تفریحی و مشابه آن به عنوان مازاد تلقی شده و در اولویت فروش و مولد سازی دارایی‌های دولت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر هرگونه دارایی که در حال حاضر در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود مازاد تلقی می‌شود. همچنین  فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه اقتصاد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی مازاد تلقی می‌شود. بر این اساس دارایی‌هایی که راکد بوده یا در حال حاضر بلااستفاده هستند به عنوان دارایی مازاد تلقی می‌شوند. بر این اساس اراضی بایر و دارایی‌های با کاربری یا بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن به عنوان دارایی مازاد هستند.آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 48