ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1401.7.3 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

مهم ترین مطالب راهنما برای دانشجویان جدید الورود مدیریت ساخت

مهم ترین مطالب راهنما برای دانشجویان جدید الورود مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد و دکترای

 

www.irancem.com

 

 

 

آیین نامه اخذ دروس پیش نیاز در کارشناسی ارشد گرایشهای مدیریت ساخت، راه و ترابری و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

راهنمای جامع دانشجویان ارشد مهندسی و مدیریت ساخت - مشخصات کلی، برنامه و سرفصل درس ها

 

مدیریت پروژه و ساخت چیست؟ تفاوت آن با مهندسی و مدیریت ساخت : زمینه های شغلی : دروس

 

زمینه های تحقیقاتی و سوابق مرتبط دکتر روانشادنیا

 

عناوین تعدادی از پایان نامه های مهندسی و مدیریت ساخت

 

زمینه های تحقیقاتی و سوابق مرتبط دکتر روانشادنیا

 

قابل توجه دانشجويان علاقمند به اخذ پايان نامه با دكتر روانشادنيا

 

عناوین پایان نامه های دفاع شده دانشجویان دکتر روانشادنیا تا سال 1393

 

عناوین پایان نامه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی و مدیریت ساخت                          

فهرست دانشجويان سال 1394 دكتر مهدي روانشادنيا و عناوين پايان نامه ها

عناوین تعدادی از مقالات انگلیسی دکتر مهدی روانشادنیا در سالهای اخیر                          

عناوین تعدادی از مقالات فارسی دکتر روانشادنیا در سال های 1395 و 1396                          

تعدادی از مقالات فارسی دانشجویان دکتر روانشادنیا تا سال 1394                          

عناوین مقالات فارسی 1394 دانشجویان دکتر مهدی روانشادنیا                    

کتابهای چاپ شده دکتر روانشادنیا تا سال 1394 و کتابهای آینده

       29 مجله معتبر در حوزه حقوق ساخت و قراردادها                          

برخی مجلات حقوقی معتبر داخلی                          

کامل ترین فهرست مجلات بین المللی مرتبط با مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت، شامل اطلاعات بیش از 70 مجله معتبر                          

چند سایت مفید برای علاقمندان مهندسی و مدیریت ساخت                          

                    

روند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

پايان نامه هاي خاتمه يافته مرکز تحقیقات مدیریت پروژه                         

فرم اعلام زمینه رساله دکترا و پیشنهاد استاد راهنما - گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات                         

شرایط تدوین پروپوزال دکترا + شرایط دفاع دانشجویان دکتری مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت واحد علوم و تحقیقات                          

 

راهنماي جامع دانشجويان ارشد مهندسي و مديريت ساختمشخصات كلي، برنامه و سرفصل درس هاي گرايش مهندسي و مديريت ساخت

دوره كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات تهرانواحدهاي درسي:تعداد واحدهاي درسي اين دوره به شرح زير است:جدول 1ـ توزيع واحدها

رديف

نوع درس

واحد

1

دروس جبراني

8

2

دروس اصلي وتخصصي

12

3

دروس اختياري

12

4

سمينار و روش تحقيق

2

5

پايان نامه

6

6

جمع

40

1ـ دروس جبراني:-1
الف-براي دانشجويان با كارشناسي مهندسي عمران-عمران:روش تحقيق، مباني تحقيق در عمليات، مباني اقتصاد مهندسي )مطابق جدول -2الف(جدول 2ـ الف- دروس جبراني كلي

رديف

عنوان درس

1

روش تحقيق

2

مباني تحقيق در عمليات

3

مباني اقتصاد مهندسي

در صورتيكه دانشجو هر كدام از دروس فوق را در دوره كارشناسي با نمره بالاي 17گذرانده باشد، با ارائه كارنامهو بررسي در شوراي گروه در صورت موافقت، درس معادل سازي مي شود.-1ب-براي دانشجويان با كارشناسي غير از مهندسي عمران-عمران:در صورتي كه پذيرفته شدگان از گرايش و رشته هايي نزديك به مهندسي عمران، مانند راه آهن و نقشه برداريباشند، طبق صلاحديد گروه آموزشي مربوطه و شوراي آموزشي دانشكده، حداقل 6واحد از دروس معرفي شدهدر جدول شماره -2ب بعنوان دروس جبراني انتخاب گرديده و پذيرفته شدگان موظف به گذراندن دروس درنظر گرفته شده مي باشند.جدول 2ـ ب- دروس جبراني

رديف

عنوان درس

1

تكنولوژي بتن

2

مصالح ساختماني

3

اجراي ساختمان

   ماشین آلات ساخت

4

متره و برآورد پروژه

5

بتن I

6

فولاد I

2ـ دروس اصلي )اجباري:(دروس اصلي در جدول 3معرفي شده اند. در اين جدول اخذ 3درس اجباري است و از ميان 4درس معرفيشده ديگر، دو درس براساس مصوبه گروه و شوراي تحصيلات تكميلي به عنوان دروس الزامي انتخابمي شود. دروس به گونه اي انتخاب شده اند كه مباني مديريت و مهندسي ساخت را پوشش دهند.3ـ دروس تخصصي )اختياري:(در جدول شماره ،4دروس تخصصي )اختياري( معرفي شده اند. اين دروس طيف وسيعي از زمينه هاي اجرايي،فناوري و مديريت ساخت را شامل مي شوند. دانشجويان مي بايست 9واحد از اين دروس را انتخاب كنند.4ـ سمينار:گذراندن درس سمينار 2واحدي براي دانشجويان اجباري است. در اين درس دانشجويان با هماهنگي استادمشاور در يكي از زمينه هاي مرتبط با گرايش يك موضوع را انتخاب مي كنند و زير نظر استاد درس سمينارپژوهش را انجام مي دهند. اين درس جنبه پژوهشي دارد و براساس مروري بر منابع در چارچوب موضوع مربوط،انجام مي شود. نتايج حاصله بصورت گزارش كتبي و طبق ضوابط دانشگاه ارائه مي شود. پس از تأييد گزارشتوسط استاد راهنما و استاد درس، ارائه شفاهي توسط دانشجويان انجام مي شود.5ـ پايان نامه:دانشجويان با هماهنگي استاد راهنما و مشاور در يكي از زمنيه هاي مرتبط با گرايش موضوعي را انتخاب نمودهو پيرامون آن پژوهش مي كنند. نتايج پژوهش در يك پايان نامه 6واحدي ارائه مي شود. ضوابط نحوه انجامپژوهش، تدوين پايان نامه و دفاع شفاهي بايد طبق آيين نامه مصوب تحصيلات تكميلي دانشگاه انجام پذيرد.در مورد فرايند تصويب پروپوزال در سايت مرجع مهندسي و مديريت ساخت جستجو كنيد.-6اساتيدي كه مي توان با آنها پايان نامه گرفتدكتر مهدي روانشادنيادكتر افشين فيروزيدكتر عمادالدين محمدي گل افشاني

دکتر مجید صافحیان

دکتر رضا دهقان

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکتر امیدوار

دكتر مجتبي حسينعلي پوردكتر شاهين شعبانيدكتر جواد مجروحی

دكتر امير الوانچي

دکتر احد نظری

دکتر کاشانی

دکتر رضا پرتوی زادهدكتر گرشاسب خزائنیدكتر فرناد نصيرزادهدكتر احسان اله اشتهاردياندكتر يعقوب قلي پوردكتر اقبال شاكريدكتر محمد تقي بانكيدكتر مصطفي خانزادي

دکتر هروی

دکتر حسین تقدس

دکتر حسین طوسی

دکتر محمود گلابچی

دکتر مجید قدوسی

در صورتيكه اخذ مشاوره پايان نامه با استادي خارج از گروه مد نظر باشد، بايستي شرح رزومه، تصوير مدركدكترا و حكم استاد به گروه ارائه و در صورت تصويب به عنوان استاد مشاور انتخاب گردد

اخذ راهنما خارج از گروه مشروط به .-7برنامه پيشنهادي اخذ دروسترم اول

رديف

عنوان درسترم اول

تعداد واحد

1

مباني تحقيق در عمليات

3

2

مديريت و مقررات پيمان

3

3

برنامه ريزي و كنترل پروژه

3

4

مباني اقتصاد مهندسي

3

5

روش تحقيق

2

جمع

14

ترم دوم

رديف

عنوان درسترم دوم

تعداد واحد

1

تحليل و طراحي سيستم ها/محاسبات نرم/آمار واحتمالات پيشرفته

3

2

تكنولوژي عالي بتن/مصالح ساختماني/ تحليلقابليت اعتماد

3

3

روش ساخت

3

 

4

مديريت نگهداري/ توسعه پايدار درساخت/مديريت مالي و حسابداري پروژه

3

جمع

12

ترم سوم

رديف

عنوان درسترم سوم

تعداد واحد

1

ايمني، بهداشت و محيط زيست/روش هاي مدلكردن ساخت/مديريت پروژه

3

2

تحليل و طراحي سيستم ها/محاسبات نرم/آمار واحتمالات پيشرفته

3

3

سمينار و روش تحقيق

2

جمع

8

ترم چهارم

رديف

عنوان درسترم چهارم

تعداد واحد

1

پايان نامه

6

جمع

6

توجه: دروسي كه تنها يك انتخاب وجود دارد اصلي بوده و بايستي در طول دوره حتما اخذ شود. در مورد سايردروس، در صورت عدم امكان انتخاب مطابق با چارت پيشنهادي در طول دوره اخذ گردد.با آرزوي موفقيتدكتر مهدي روانشادنيامدير گروهhƩp://ravanshadnia.com/page.aspx?id=12835

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 76